Suomi on siirretty rikollisiin käsiin pikkuhiljaa valtiopetoksia tehden.

Olen 15 vuotta kerännyt todisteita tästä prosessista; nyt ne on aika kunnolla julkistaa .

2005 Suomen hallitus ja “laillisuusvalvonta” olivat huolissaan mahdollisesta joutumisesta julkiseen oikeudenkäyntiin 90-luvun tehdyn laman rikoksista; ja uusiakin jo pukkasi.

“Eräiden” tapausten yhteydessä kävi ilmi, että kun koko Suomen laki ja oikeusjärjestelmä oli mädätetty toimivallattomaksi käsittelemään näitä vakavia rikoksia saattaa Kansainvälinen rikostuomioistuin saada toimivallan Suomen päättäjien tapauksessa.

Eduskunnan oikeusasiamies päätöksellään 876/2/05 pelasti ministereitä Valtakunnanoikeudelta YLITTÄMÄLLÄ TOIMIVALTANSA: “..poliisilla ei ole oikeutta suorittaa esitutkintaa kansalaisen sille ilmoittamassa presidentin – ja ministerinvastuuasiassa.” “Hallintomenettelyssä saatuja todisteita ei voida käyttää oikeudessa ITSEKRIMINOINTISUOJAN takia .”

Tuollainen rikosilmoitus jätetty Porin poliisille 8.9. 2005 ja syyteilmoitus Valtakunnansyyttäjänvirastoon 9.12. 2005 . ( kirjattu diaariin 8 kuukautta ja jätetty käsittelemättä ).

Tämä ei ole se varsinainen rikos, vaan perustuslakiin kuuluneen rinnakkaisen syyteoikeuden poistaminen “rikoslakimuutoksella” 1.1. 2006 ; mikä rikos se onkaan perustuslain rikollinen muuttaminen; joka ei vanhene MILLOINKAAN !

EOA päätös 876/2/05 siis aloitti rikollis-syndikaatin massiiviset toimet rikosten tutkinnan estämiseksi Suomessa 2005 .

Ensin siis perustuslakipetos 1.1.2006; seuraavaksi oli suunnitelussa saada tämä rikollinen teko syytesuojaan. ( Suomen “perustuslain” 118 § 3 momentti ); Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

Kantona kaskessa kuitenkin tälle oli kansainvälinen laki: mikäli jonkun maan lakia / oikeusjärjestelmä on todettu toimivallattomaksi saa Kansainvälinen rikostuomioistuin suoraan toimivallan Suomea kokevissa asioissa.

Tuli siis “mutka”, joka hoidettiin seuraavasti: He 55/2007 heitettiin eduksunnalle tahallaan väärillä asiokirjoilla ja velehtelemalla: “Välitöntä tarvetta lain muuttamiseksi ei ole “. Salattiin mm. lain lausunnonantajan lausumat: Rikoslakia tulee muuttaa, ettei Kansainvälinen rikostuomioistuin tule toimivaltaiseksi Suomea koskevissa asioissa….. kun Suomen laki on todettu toimivallattomaksi.

Nyt PL 118 § 3 momentin muutosta voitiin jatkaa ja se allekirjoittaa 2011 kansalaisten ihmisoikeuksien viemiseksi !

Mutta 2014 huomattiin toinenkin asia; joka oli jäänyt huomaamatta: EIT näet saa toimivallan käsitellä asioita, jotka ovat koko Suomen “oikeusjärjestelmän” läpi käyneet !  PL 118 § 3 momentin tapauksessa ( mm. Jaana Kavonius tehnyt useita rikosilmoituksia; jotka kuuluvat tähän kategoriaan ja poliisi on kirjannut S-diaariin ( minne polkupyörävarkaudet menevät ) ja ne ovat ns. “tutkimattomia”.

Oikeusministeriö 2014 muutti EIT “organisaatiota” niin, että yksi suomalaistuomari on toimivaltainen seulomaan pois käsittelystä “selvästi” aiheettomat valitukset ; KAIKKI PL 118  3 momentin tapaukset EIT “seuloo” pois käsittelystä !

Todisteena EIT 24221/06 Leino versus Suomi ; EOA kansliapäätös 1350/4/08 ; EIT suomalaistuomarin jääviyksiä seuloa pois käsittelystä Suomen työpaikkaansa koskevaa aineistoa ei voida tutkia, vaikka kysymyksessä olisi Suomen valtion valitsema henkilö.

Tämä aineisto on Porissa 30 todistajan läsnäollessa annettu EU-edustaja Huhtasaarelle; jonka toivon sen vievän EU-tuomioistuimeen; ainoaan jäljelläolevaan Suomen kansalaisten oikeusturvaan; tai sitten saamme puhua “oikeusturmasta”; jota itse epäilen vahvimmaksi vaihtoehdoksi !

Koko Euroopan oikeusjärjestelmä on MÄDÄTETTY; jonka tässä ihmisoikeudettomana Suomen kansalaisena ihmisille ilmoitan; MEITÄ JOHTAA RIKOLLISORGANISAATIO.

Me maksamme tämän kaiken; sillä “sopimus” Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa oli suurinpiirtein seuraavanlainen: Suomi MAKSAA ja pitää Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaan kuuluvia sotarikos-oikeudenkäyntejä, kunhan Kansainvälinen rikostuomioistuin tulee toimivallattomaksi käsittelemään Suomea koskevia yksittäistapauksia.  ( PL 118 § 3 momentti ).

Tätä lahjontaa veronmaksajat ovat tähän mennessä maksaneet ainakin 10 miljoonaa euroa; “oikeudenkäyntikustannuksina” !

Mikään taho Euroopassa ei enää tutki PL 118 § 3 momentin juttuja Suomen osalta; eli ovat rikollisorganisaation osaksi integroituneet mm. kaikki ne poliisit, jotka ovat tietoisia tästä Suomen tilanteesta.

Nyt myös teistä tulee rikollisia: “Joka tietää vakavan rikoksen ja jättää sen ilmoittamatta syyllistyy itse rikokseen”.  Nyt siis jakamaan tätä tietoa kaikille, jotta itse välttyy rikosvastuusta !

Vai onko Suomessa vain muutama sata henkilöä. jotka eivät halua rikollisiksi ?

Koko “valtamedia” jo on osa tätä rikosllisorganisaatiota; koska edes PL 118§ 3 momenttia kansalasille ei ole kerrottu . Tahallinen salaaminen on suurempi rikos, kuin kertomatta jättäminen .

Tässä tietoa tulevaisuudesta:  Hallitus 2017 teki lain panttikirjojen sähköisestä säilytyksestä Tutun maanmittauslaitoksella.

Tämän muutoksen seurauksena pankit ovat jättäneet suuria määriä panttikirjoja omiin nimiinsä lainan takaisinmaksun jälkeen .  Nämä panttikirjat ovat nyt sodan vakuutena, koska EKP antaa pankeille jopa 7 kertaisesti sisäänottolainaa tällaisen “vapaan panttikirjan” määrää vastaan.

Koska on TAHALLAAN luotu 7 – kertainen kupla; se vielä puhkeaa ja pankit kaatuvat välistä siirtäen Suomen asuntovarallisuutta EKP:n omistukseen pankkien kaatuessa.  Kyllä myös maksetut talot menevät mukana, ellei panttikirjaa ole siirretty omiin nimiin. Itsellä siirto kesti 7,5 kuukautta pankin valehdellessa joka välissä “asian olevan vireillä”.

Pankkitunnuksilla katsomalla se selviää oletko sinäkin mahdollisesti petoksen uhri .

Asiasta on infottu Eduskuntatalon portailla 20.10 . 2022 ( Fixit); mutta tällaista pientä 100 – 200 miljardin petosta / sen yritystä Suomessa poliisi ei nyt vaan tutkia; laittaa S-diaariin hautumaan mureaksi.

Ole urhea ja kerro asioista kansalaisille; älä ryhdy sinä rikolliseksi !

archive.today/kimmoleaks.fi ( google ei löydä; vain archiven sisäinen hakukone )

Tämän kirjoituksen Vastavuoro -palstalle on kirjoittanut

Kimmo Leino

Vastavuoro-kirjoitukset edustavat ainoastaan kirjoittajiensa näkemyksiä.
Kimmo Leino
Kirjoittanut Kimmo Leino

Tilaa
Ilmoita
guest

12 Kommenttia
Sisältöpalautteet
Näytä kaikki kommentit
Leino Kimmo
7 kuukautta sitten

Täsmennyksiä ja lähteitä; PL 118 § ; lähde julkinen lakitietokanta Finnlex; Lakimuutos panttikirjojen muuttamiseksi sähköiseksi; lähde Turun Maanmittauslaitoksen sivusto; EIT organisaatiomuutos; lähde Oikeusministeriön sivut; eduskunnan oikeusasiamiehen vuosiraportit eduskunnalle, laskettavissa EIT:n 97 – 99 % vuosittainen seulontaprosentti Suomen jaoksessa; EOA kansliapäätös 1350/4/08 ; lähde omat ja eduskunnan arkistot; EOA 876/2/05 lähde eduskunnan arkistot, jossa nyt luettavissa päätöksen versio 4 ( kaikki tulostetttu )mm. poistettu “erään tapauksen yhteydessä kävi ilmi, että…” tapauksen diaarinumero poistettu kansan katsottavista ! ( tietääkseni laitonta sensuuria). Lähde Iltalehti 19.2. 2013 “Miljoonien rahavirrat puolueille” sekä 7.4. 2012 “Eduskunnassa muhii miljardikaappaus”. ( Juha Ristamäki ).

Eoa kansliapäätös 1350/4/08 koskien EIT 24221/06 tapausta ( haasteoikeudettomia kansanryhmiä Suomessa ) julkaistu pääpiirteittäin archive.today/kimmoleaks.fi

Rikosilmoitus poliisille 25.5. 2021 Kansalaistori Tokentube Kimmo Leino puhuu.

Youtube Fixit 20.10. 2022 julkaistu tieto panttikirjahuijauksesta eduskuntatalon portailla . ( tiedot perustuvat keväästä 2022 tehtyihin haastetteluihin eri puolilla Suomea ja mm. Laura Huhtasaari Porissa ( n. 30 todistajan läsnäollessa ) kertoi myös ystävänsä joutuneen samanlaiseen kohteluun: pankki oli jättänyt panttikirjat omiin nimiinsä lainan maksun jälkeen .

Olen saanut pannia eduskunnan sähköpostiin; minun sähköpostistani sallittu tiedostokoko kansanedustajille sekä heidän avustajilleen puhdas 0 kilotavua !

Nyt kysyn juridisesti koulutetuilta onko tämä sensuuri rikollista ?

Kansanedustajilta salataan tietoja urakalla; kuka vastaa eduskunnan roskapostifiltteristä; ja mistä saan tiedon pannin rekistereistä ?

Leino Kimmo
7 kuukautta sitten

Tulossa maailman sensuroiduimmat vaalit; sensuurissa mukana; Euroopan komissio ( laki operaattoreiden velvollisuudesta sensuroida ( laki hyväksytty kesä 2022 ); Viestikoekeskus; mediapooli; vakuutusbooli ( sisältää IF; Tapiola ja Pohjola; tämä tieto salattu kansalaisilta ) ja tietenkin YLE.

Mutta rikollisen tästä tekee SUUNNITELMALLISUUS ja LAHJONTA: Eduskunnan ( hallitus ) 2005 tilaama tutkimus: “Media ja demokratia / kriittinen näkökulma.”

Tutkimuksen tekstistä poimittua : “Ratkaisevassa roolissa tässä on YLE.” “Tärkeää on myös pienten, mutta merkittävien lehdistötukien käyttö”.

Aina ennen maailmanvallan ( WEF ) etenemisen kannalta tärkeitä vaaleja “lehdistö” ( mediapooliin kuuluva ) saa yleensä lisä-lehdistötuen “oikeanlaisen ” “tiedon” leviämisen varmistamiseksi . ( näitä lainsäädännöllä; siis julkisesti tehtyjä vaalivaikuttamisia Suomessa on nähty jo useampia; taisi olla nytkin ); koska tiedon pimittämisen kannalta tärkeät vaalit tulossa.

Loan heitto vaihtoehtopuolueita kohtaan on jo aloitettu kaivamalla kaikki vanhat artikkelit mm. Anosta; yksi nyt mainitakseni esille.

Venäjä mainittu useaan kertaan.

Sen sijaan EI ole mainittu Suomen ostavan Israelista ohjuksia Suomen puolustukseen .

Pankit; yritysrekisterit; panttirekisteri ja verorekisteri yms. viritettiin jo valmiiksi “vaaleihin” 10. – 12. 2. 2023 muokkaamalla tietoalustoja niin, että kaikki loka jokaisesta vaihtoehtopuolueen ehdokkaasta saadaan tehokkaasti “medialle” napin painalluksella !

Kaikki ei mennyt niin kuin Strömsöössä, niimpä korjauksia on tehty pitkin viime viikkoa ; esim. Osuuspankin kirjautuminen sensuuriin osallistumattomista hakukoneista oli estynyt alkuviikon ajan; nyt taas jo toimivat !

Tekstiviesti-sensuuri esimerkiksi vaihtoehtopuolueiden ehdokkaiden kesken on juuri nyt ennenäkemättömällä tasolla .

Itsellä joukkopostaukset sähköpostista on ollut kiellettyjä jo yli vuoden; eli jopa ennen EU-lakia operaattoreiden sensuurivelvollisuudesta .

Mustetta tulostimesta on kulunut paljon … kansan nyt vaan on saatava tietää TOTUUS !

Hyvät kansalaiset : me taistelemme olemassaolostamme; ei enempää, eikä vähempää.

Leino Kimmo
7 kuukautta sitten

Pistimpä tämän talteen jo 2012 kuuluessani EOK Ry:een. Sanomat24 keskusleupalsta, rekisteröitynyt keskustelija “timpuri”.

“Kataisen hallitus on varmaankin Suomen korruptoitunein hallitus ylipäätään.”

“Kokoomuksen johtaja Katainen sai suurimman puolueen asemassa hallituksen muodostajan tehtävän. Kataisen jytkyvoittaja PS:n hallituksesta poispitäminen ei ole tässä aiheena vaan lahjontarikos hallitusneuvotteluissa. Europarlamentaarikko Heidi Huatala erehtyi paljastamaan RKP:n tekemän Kataisen lahjonnan sanomalla Brysselistä käsin hallitus on ostettu, mutta vaikeni heti, kun vihreät otettiin mukaan.”

“RKP:n rahoilla kerrotaan kokoomuksen suurien velkojen ( puhutaan miljoonan / miljoonien velasta ) hävinneen yhdessä yössä ja RKP sai vastineena hallituspaikan ja oikeusministerin ja puolustusministerin erittäin tärkeät salkut. Kauppoihin kuului lisäksi RKP:n vaatimus pakkoruotsin jatkamisesta.”

“Sitä onko joku taho vienyt kyseisen lahjontaepäilyn hallituksen muodostajan ja RKP:n puheenjohtajan välillä eteenpäin ei ole ollut julkisuudessa tietoa.”

“Tällaista demokratiavajetta ei mikään yhteiskunta kestä ja siihen tulee puuttua.”

Kiitos “timpurille” kirjoituksesta kesäkuun 18. 2012.

Minä seurasin tilannetta, ja siinä kävi näin: 2 viikkoa julkaisun jälkeen apulaisoikeusasiamies matkusti Rovaniemelle ja yhdistys alkoi saada jatkuvaa valtion avustusta, sekä pyynnön antaa lausuntoja lakiesityksiin .

Tuo keskustelupalsta suljettiin ja RKP:n ministeri “kadotti” oikeusministeriön syövereihin 100 000 ääntä saaneen kansalaisaloitteen “Pois pakkoruotsi”.

Myös ruotsinkielinen varuskunta säilyi, vaikka se vaati puolustuministerin eron jäävinä !

Kaikki historian faktat siis tukevat tuota kirjoitusta; eli PL 118 § 3 momentin maan – / valtiopetoksen tehnyt hallitus oli kasattu LAHJONNALLA ja KIRISTYKSELLÄ.

Onkin siis aiheellista kysyä onko petoksella ja lahjonnalla tehty kyseenalainen lakimuutos laisinkaan voimassa.

Jos laki ei ole voimassa 9.12. 2005 Valtakunnansyyttäjänvirastoon jättämäni SYYTEILMOITUS on laittomasti ollut käsittelemättä siitä asti ?

Aihe : Lainsäädännöllinen syrjintä LAPSIA; hetero-aviomiehiä ja pienyrittäjiä kohtaan.

Aihe ei todellakaan ole mennyt pois “muodista”; Iltalehti 7.4. 2012 “Eduskunnassa muhii miljardivarkaus”… pienyrittäjien miljardiomaisuus varastettiin “lailla 444/2012” pankki-vakuutuslaitoksille 1.1. 2013 PL 118 3 momentin syytesuojassa.

Se onko syytesuoja lakien mukainen sen tekemiseen käytetyn lahjonnan ja kiristyksen takia ON SUOMEN KOHTALON KYSYMYS !

Koska lisäksi käytettiin Kansainvälisen rikostuomioistuimen sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen LAHJONTA; se ei ainakaan lisää laillisuutta tässä 2011 “perustuslakimuutoksessa”.

Kun lisäksi otetaan huomioon, että siinä MAANPETOKSELLA annettiin poikkeusolojen valta WHO:lle asia saa uuden aspektin !

Perustuslain tarkastamiskomitean mietintö 9 /2010: Poikkeusoloja koskevaa lainsäädäntöä tulee muuttaa niin, että poikkeusolot voidaan sotatilan lisäksi julistaa kansainvälisen elimen ilmoittaman “pandemian” seurauksena . ( lakitekstissä sanahässäkkä, joka tarkoittaa pandemiaa ).

Suomen valta siis on MAANPETOKSELLA annettu WHO:lle, joka suunnittelee “uutta pandemiaa” ja valtiojohto haluaa suojata itsensä NATO-syytesuojalla kansaa uhraamalla rintamalle !

“Ruotsalaisen” “oikeusministeriön” toimet Suomessa eivät todellakaan kestä päivänvaloa .

2007 olen julkisesti keskustellut tätä edeltävän oikeusministeri Tuija Braxin kanssa oikeusministeriöön rekisteröimälläni nimimerkillä Kaiken Kokenut Kansalainen “Onnline” keskustelussa.

“Miksi He 55/2007 ollaan tekemässä samaan aikaan, kun sanotunlainen asia EIT 24221/06 Leino versus Suomi on menossa EIT:n pöydälle.

Vastaus : “Asiat eivät mitenkään liity toisiinsa”; todistaa hänen joko valehdelleen tai olleen tietoinen EIT 24221/06 aineiston ( 10,4 kiloa ) siällöstä. ( kerääminen kesti 2 vuotta, joten en usko hänen kaikkea lukeneen ).

He 55/2007 rikoslakimuutos sekä Kansainvälisen rikostuomioistuimen LAHJONTA siis olivat tietoinen petos kansaa, sekä jopa kansanedustajia vastaan.

Näistä julkisista syistä PL 118 § 3 momentti, sekä Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivallattomuus Suomea kohtaan ovat petoksina kansaa kohtaan kumottavissa välittömästi !

Eoa kansliapäätös 1350/4/08 todistaa rikoslakia sovelletun laittomasti jälleen uuden kerran. ( “Jääviyksiä ei voida tutkia” ) ; olkoon näin, mutta TOTUUS voidaan silti kertoa koko kansalle, joka aikanaan keksii sopivan rangaistuksen SUOMEN TUHOAJILLE !

Mikään ei ole vahinko, sillä asiasta on JULKISESTI oikeusministeriä 2007 varoitettu !

Minä olen Kaiken Kokenut Kansalaine, jonka nimimerkki sittemmin varastettiin; no tuo “onnline” keskustelu muuten jäi AINOAKSI “oikeusministeriön” järjestämäksi ?

Tulen 15 vuoden aikana yksi kerrallaan naputtelemaan keräämiäni dokumentteja kansan katseltaviksi.

Toimituksella tiedoksi: 10 000 katselukertaa oli raja kun Iljan MV-lehden keskustelupalsta kaatui kirjoituksistani laskien .

Mutta älkää pelätkö; minä olen tallentanut nekin Suomen valtiojohdon tulevia rikosoikeudenkäyntejä ajatellen … ja jaellut ympäri Suomea .

Yritys tuhota lopullisesti “timpurin” kirjoitus maksoi meille veronmaksajille satoja tuhansia; mutta tuosta uhrauksesta huolimatta se ota tallessa sadoilla Suomen kansalaisilla … suuri kiitos Teille urheat kansalaiset … totuus on kerrottava myös kaikille YLE-uskovaisille ja mediapooliin luottaville kansalaisille.

Taistelu ei ole ohi; vaalit ovat yksi pieni väli-etappi suuressa SODASSA TOTUUDEN ja VALHEEN välillä.

He voivat vielä tunnustaa tekonsa; katua ja saada anteeksi, mutta suuressa ylpeydessään he eivät sitä tee, vaan tuhoutuvat vieden mukanaan suuren joukon kansaa .

Kun yli 15 vuotta sitten silmäni avattiin; se avasi eteeni uuden totuuden maailman josta en enää aio luopua .

Te, ette vielä usko heidän toimiaan ja suunnitelmiaan Suomen tuhoamiseksi, mutta hetki vielä ja totuus valaisee tämän maan .

Suuri kiitos Teille, jotka näinä vuosina valoitte uskoa TOTUUDEN voittoon tässä maassa. Teidän nimenne muistetaan vielä; mutta se aika ei ole aivan vielä.

Meidän pienten ihmisten tulee auttaa toisiamme; sillä yhdessä me olemme se SUURIN, jota ei voi voittaa tai hävittää.

Mitä 1 000 virkamiestä voi 1 MILJOONALLE ihmiselle, jotka haluavat tietää TOTUUDEN .

Mitä kauemmin totuutta pidätellään padon takana, sitä suurempi ja korkeampi on totuuden voima muurin takana .

Kevät on pian; se ei ole enää kaukana, talven murheet ja suuret sähkölaskut on unohdettu .

Leino Kimmo
7 kuukautta sitten

Suomelle Brysselissä suunniteltu tulevaisuus !
Komission tiedonanto Euroopan parlamantille; neuvostolle; Euroopan talaous-j a sosiaalikomitealle ja alueiden komiteoille.
Bryssel 9.3. 2021 COM ( 2021 ) 118 final
”Covid-19-pandemia on yhden vuoden aikana onnistunut muuttamaan digitalisaation roolia ja sitä kosekvia käsityksiä yhteiskunnissamme ja talouksissamme sekä kiihdyttämään sen tahtria.” ”kaikille tarkoitetun … sähköisen suojatun henkilöllisyyden”.
Juuri samaan aikaan Suomessa on tehty järjestelmä, jossa Oy-yritys joutuu finanssivalvonnalta ANOMAAN käytettäväksi käteistä omaa pankkitilillä olevaa omaisuuttaan.
2022 on useita tapauksia, joissa käteistä rahaa ei ole hyväksytty nostettavaksi esimerkiksi ulkomailla suoritettavia autokauppoja varten.
Tämä rajoittaa pienten yritysten toimintaa ja auttaa suuria vanhojen autojen kauppaketjuja pienten syrjäyttämisessä.
Joidenkin Suomen kansalaisten pankkitilit on jo 1,5 vuotta sitten suljettu USA:n pankkimaailmasta tuleen käskyn seurauksena; minkään rikoksen tutkintaa ei ole ollut tapausten taustalla.
Digitaalisen; täysin kontrolloidun maailman luomista siis joudutettiin SUUNNITELMAN mukaan TEHDYLLÄ pandemialla; joka Suomenkin hallituksessa siis tiedettiin 2010 ( perustuslain tarkastamiskomiten mietintö 9 /2010 ”poikkeusoloja koskevaa lakia TULEE muuttaa ; kirjoitin tästä jo aiemmin).
Sitä varten tehty ”perustuslain” muuttaminen WHO:n maailmanvallan mahdollistamiseksi oli VALTIOPETOS; jonka uutisointi kansalle siksi estettiin .
Tähän digitalisaatioon mm. kuuluu ihmisten henkilökohtaisen kiinteän omaisuuden riistäminen heiltä pois !
Käytössä ovat mm. 2010 Eu-asetuksella määrätty energian hinnan nostaminen 2 euroon . ( nyt jo toteutunut ; eri tahot ovat tätä tutkineet) ; erilaiset asumisen kallistamiset; ”paskalaki”; ”energiatehokkuus-direktiivi”; rakentamisen kustannusten nostaminen vaatimalla mm. ”lujuusluoikiteltua” puutavaraa; rakennustuotedirektiivit .
Eli oman metsän tuotteista asuntojen rakentaminen on tehty miltei mahdottomaksi.
Kaikki tämä on perusteltu ”vihreällä” siirtymällä, jossa todellisuudessa kansalaisten OMAISUUTTA on siirretty ylikansallisille yhtiöille ja ”EU-ytimeen”, joka EI ole demokraattisesti valittu elin vaan pankki-globalistien ohjauksessa oleva SÄTKYNUKKE-ARMEIJA !
Jos 10 000 ihmistä lukee ja jakaa tämän tekstin taitaa pankkitilini sulkeutua ?
Suurin salaisuus tällä hetkellä on panttikirjojen ”digitalisaatio”, joka siis aloitettiin 2017 lakimuutoksella : Maanmittausalitos 2.10. 2017
”2,5 miljoonaa panttikirjaa muutetaan sähköisiksi”
”Pankeissa säilytettävät paperiset panttikirjat muutetaan sähköiseen muotoon loka-marraskuussa. Muutos ei vaadi toimenpiteitä kiinteistön omistajilta tai isännöistsijöiltä.”
”Paperisia panttikirjoja ei pidä tuhota itse. ”
Mutta mitä TODISTEITA meille on esitetty siitä, että paperiset panttikirjat todella on tuhottu ?
Miksi lehdistö salasi lakimuutoksen ?
Miksi pankit nyt valehtelevat lainan takaisimaksun jälkeen: ”Ei sellaisia panttikirjoja enää ? ”
Miksi panttikirjan ”saajan” eli pantin haltijan muutoksia ei ole kaikissa tapauksissa tehty lainan maksun jälkeen ?
Tässä kuvaan astuu Euroopan keskuspankki eli EKP, joka antaa Suomalaispankeille 7 kertaisesti sisäänottolainaa tällaista ”vapaata panttikirjaa” ( panttikirja, joka ei sisällä velkaa, mutta joka on pankin nimiin jätetty ) vastaan.
Tuo omaisuusmassa siis on salaisesti kaupallisessa käytössä omistajan ( lainansa maksanut ) tietämättä; ja kuitenkin lainansa maksanut viimekädessä kantaa RISKIN, jos pankin bisnekset karahtavat kiville.
Tästä syystä 2,5 vuotta sitten ryhdyin toimenpiteisiin ja vaadin ”haltijan” muutosta tuohon panttirekisteriin. 7.5 kuukauden ”tappelun” ja useiden valheiden kuuntelun jälkeen lopulta sain Maanmittauslaitoksen viranomaismaksun panttikirjan haltijan muutoksesta, eli lopulta omistin taloni myös rekisterin mukaan kokonaan.
Jos toiminta vastoin Maanmittauslaitoksen ohjeita on tällaista; se ei herätä luottamusta pankkeja kohtaan ja kertoo, kuinka voimallisesti Ursulan ohjeistuksessa ”vihreää siirtymää” ja ”digitalisaatiota” Suomeen ajetaan Euroopan kärkiaurana ”
Ilmeisesti Suomi on taas koekenttä miten kansan omaisuus TAKAVARIKOIDAAN 90-luvun tapaan pankkeja kaatamalla.
Pankit menivät 7-vipukerroin miinaan ja miina laukaistaan Euripor-korot korkeiksi nostamalla ; myös ”velattomat asunnot” menevät EKP:n omistukseen, jos haltijamuutosta ei ole tehty .
Suomen kansa voi lopettaa tämän kaiken vaatimalla suurella joukolla ( satoja tuhansia ihmisiä ) asian tutkimista julkisesti ja tiedon jakamisella kaikelle kansalle !
Kuinka suuri osa 2,5 miljoonasta panttikirjasta on laittomasti EKP:n vakuutena omistajan tietämättä on ainoastaan KANSAN selvitettävä panttikirja kerrallaan; hyvää matkaa ja onnea myös teille omalla polullanne asioiden selvittämiseksi !
Samalla tietoa jakamalla tulette pelastaneeksi Suomen !
Poliisi ei asiaa tutki, vaikka se on eduskuntatalon edessä ilmoitettu 20.10 2022 !
2008 pankkijärjestelmä oli kaatua; tämän he siis keksivät tilalle; ihmiset tietämättään takaamaan pankkijärjestelmää !
Tämän tekohengityksen takia rysäys ja ”päättäjien” vastuu tulee olemaan isompi !
Käymme siis SOTAA lahjontaan suostuneet ”päättäjät” versus Suomen alistettu kansa !
Oma ”sotani” on kestänyt 15 vuotta ja tiedon keruusta on tultu tiedon ampumisen aikaan … kaikkien on saatava tietää TOTUUS.
TOTUUS kirpaisee ja vaatii toimenpiteitä valheen voittamiseksi.
TOTUUS ei tunnu mukavalta, kun sen oivaltaa.
Mutta TOTUUS vapauttaa toimimaan kansan hyväksi RIKOLLISIA vastaan !
Lahjontaa ottaneet: ”Iltalehti 19.2. 2013 Miljoonien rahavirrat puolueille.” ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan.” ”Rahalla on saatu omanlaista lainsäädäntöä”.
Kun nämä rahavirrat tulevat julkisiksi Suomi muuttuu !
Nyt on TEIDÄN vuoronne hoidella teidän omat panttikirjat; jos jätät hommat tekemättä; saat syyttää vain itseäsi !

Leino Kimmo
7 kuukautta sitten

Suomen “hätä-pankkijärjestelmä”; Hallituksen esitykset 99 – 104 / 2022 vp ; sieltä se löytyy !

Huoltovarmuuskeskukselle on luotava uusi tehtävä; Suomeen on luotava hätä-pankkijärjestelmä päivittäismaksamista varten … koska kaikkien pankkien serverit ovat maan rajojen ulkopuolella.

Oletko jostakin “mediasta” saanut tästä JULKISESTA laista lukea ?

Etpä ole saanut, koska hallitus on sen julistanut “kielletyksi aiheeksi” “mediassa” !

Siis hallitus suoltaa lakea salassa LAHJONNAN takia … Iltalehti 19.2. 2013 “Miljoonien rahavirrat puolueille”.

Tämä lahjontaverkko muuten on koko maailman laajuinen ja lähes koko maailman “median” sensuroima !

Nyt kun tämän julkisen tiedon kansalle julkistin MAKSETUT trollit ainakin 12 ? miinus-tykkäystä laittavat … iskeekö TOTUUS kuin miljoona volttia ?

Tästä minä tykkään; taas totuus aiheutti jollekulle pistoksen rintaan … lisää näitä; kiitos !

Leino Kimmo
5 kuukautta sitten

Uusimpien kyselyiden mukaan Suomen kansan omaisuus saattaa todella olla vaarassa ? Sillä pankkien taseita tarkastaessaan edes tilintarkastajat eivät pääse käsiksi sähköiseen Turun Maanmittauslaitoksen panttikirjajärjestelmään tarkastamaan asioista.

Tilintarkastajilta siis sidotaan kädet “lainsäädännöllä” selän taakse pankkien taseita tarkastaessaan.

Lisäksi huomionarvoista on, että haastattelemani tilintarkastajat eivät ole nähneet dokumentteja, jossa pankkivirkailijat nimikirjoituksellaan todistavat paperisen panttikirjan tuhotuksi, kun se on kirjattu sähköiseen järjestelmään.

Miettikää 2 000 euron nostaminen pankin tiskiltä vaatii 2 virkailijan varmennksen, mutta 200 000 euron panttikirjan tuhoamisesta / järjestelmämuut0ksesta ei tarvitse tehdä mitään dokumentteja ?

2017 siis panttikirjoja on ollut mahdollista myös kahdentaa ? ; toinen paperinen, toinen sähköinen ?

Se, miten pankit on “lainsäädännöllä” laitettu lakien ja todellisen tarkastustoiminnan ulkopuolelle ei todellakaan ole ollut mikään vahinko, vaan lahjonnalla ostettua toimintaa … Iltalehti 19.2. 2013 “Miljoonien rahavirrat puolueille.” “Puolueille ei maksettu rahaa turhaan.” “Rahalla on saatu omanlaista lainsäädäntöä”.

Jos ja kun pankit koitetaan kaataa kaiken tämän päätteeksi kyseessä on suunnitelmallinen rikoskokonaisuus ihmisten kiinteän omaisuuden haltuunottamiseksi; ns. agenda 2030 !

Et omista mitään ja olet onnellinen ?

Pankkien johtokuntienkin kokoontumista rajoitettiin “koronan” varjolla, joten kyse on todella suuresta petoskokonaisuudesta.

Epäilen näiden tietojen valossa, ettei Suomen yrittäjien eläkerahastojenkaan lähettäminen Saksaan Uniber-sotkun avulla välttämättä sekään ole vahinko, vaan osa suunnitelmaan; koska syksyllä 2022 tehty YEL-lain muutoksen todellisuus salattiin kansalta .

“Laki muutetaan niin, että nykyiset yrittäjät suoraan maksavat eläkkeellä olevien yrittäjien eläkkeet.”

Leino Kimmo
5 kuukautta sitten

Suomen hallitus ei kansalle uskalla kertoa, kuinka monta kymmentä tai sataa miljardia oli Suomen eläkevaroja sijoitettuna Uniberiin ja paljonko niitä menetettiin. Yrittäjien osalta rahastojen menetys näyttää lainsäädännön mukaan olleen lähellä 100 % .

Tähän tulokseen on tultava YEL-lain muutosesityksen lauseen: “Nykyiset yrittäjät maksavat suoraan eläkkeellä olevien eläkkeet” perusteella.

Se, että totuus kokonaan salataan kansalaisilta on vielä suurempi petos .

Kansa laitetaan säästötalkoisiin, jotta virkamiesten palkat saadaan maksuun; kansalaisten eläkkeistä viis.

Sotekin on suuri valhe: Valtiovarainministeriön laskelma vuodelta 2015 kertoo kuntakohtaiset “sote”-muutoksen vaikutukset: Kustannusten nousuksi 2015 sovittiin 200 e / asukas; vauvasta vaariin eli 1 miljardia tiedettiin tulevan lisäkuluja vuoden 2015 kustannustasossa.

Useammat vaalit on menty näitä julkisia asiakirjoja peittellen !

Kimmo Leino
4 kuukautta sitten

Jorma Uski 17.2. 2008 ” Lain syrjäyttävää oikeuskäytäntöä”

“Keskiviikkona eduskunnan aloittamassa oikeuskansleri Paavo Nikulan muistutusasiassa perustuslakivaliokunnan lausunnon esitellyt Kimmo Sasi nojasi syytteestä luopumisesta korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuihin: KHO oli hylännyt valitukset ja purkuhakemukset .
Sasi ei kiistänyt Hannu Hoskosen eriävässä mielipiteessä sanottuja selviä ihmisoikeusrikkomuksia, joista Suomi on jo saanut langettavat päätökset Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimelta. EIT:n mukaan asianosaisten täytyy mm. saada kaikki asiassa esitetty aineisto, poikkeuksia ei voi olla. Ei riitä edes selitys, että joltakin osapuolelta salatulla aineistolla ei olisi merkitystä asian ratkaisemisessa. Tuo merkitys on oltava asianosaisen itsensä arvioitavissa ja lausuttavissa. ”

Koska Suomessa valta perustuslaintasoisesti oli EIT:lle luovutettu kuuluisi myös perustuslakivaliokunnan sitä Suomessa noudattaa.

Tästä päätöksestä alkoi EIT:n tarkoituksellinen tekeminen Suomen ihmisoikeusloukkausten salauslaitokseksi .

Siis katso EOA kansliapäätös 876/2/05 : EIT tuomarin jääviyksiä seuloa pois käsittelystä Suomen työpaikkaansa koskevia asioita ei voida tutkia, vaikka kysymyksessä olisi Suomen valtion valitsema henkilö.

EIT:n Suomen jaoksen henkilökunnan tehtäväksi siis on määrätty pitämään Suomen tapaukset poissa suuresta jaoksesta Liisa Mariaporin tapauksen jälkeen . ( Suomi sai siitä tuomion ).

EIT:n 97 – 99 % seulontaprosentti Suomen osalta siis on järjestelmärikollisuuden tulos !

Tämän edelläkuvatun ongelman ratkaisuksi koko Euroopassa ei enää ole toimihalukasta “oikeusjärjestelmää” Suomen kansalaisten avuksi.

Euroopan oikeusasiamies kuuluu samaan kategoriaan: todiste Rek nro 1312/2008/TJ ; allekirjoitus 13.5. 2008 Joao Santanna ( heittomerkillä). ( ohjesäännöt eivät tässäkään täyttyneet )

Leino Kimmo
4 kuukautta sitten

Kuinka tämä kaikki on saatupidetyksi pimennossa kansalta ?

Suomen hallitus valmistautui ajoissa; nimittäin 2005 tilaamalla tutkimuksen: “Media ja demokratia / Kriittinen näkökulma.

Tutkimuksen mukaan : “Ratkaisevassa roolissa tässä on YLE.” “Tärkeää on myös pienten, mutta merkittävien lehditsötukien käyttö”

Leino Kimmo
4 kuukautta sitten

Suuret rikokset PL 118 § 3 momentin suojissa: Iltalehti 7.4. 2012 “Eduksunnassa muhii miljardikaapaus.” “Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurahat aiotaan kaapata.”

Lailla 444/2012 siis siirrettiin 1,3 – 3 miljardin omaisuus 1.1. 2013 pankki-vakuutuslaitoksille vipukertoimella 2.

“Laki 444/2012” lakkautti vakuutusyhtiöiden tasessa olleen 1,3 – 3 miljardin euron velan pienyrityksille. ( rikosilmoitus Kansalaistorilla 25.5. 2021 ).

Rahat oli vakuutusyhtiöiden tasessa korvamerkitty yrityskohtaiseksi velaksi.

Kun velka 1.1. 2013 lailla 444/2012 lakkautettiin tuli vakuutusyhtiöiden pääomiin jopa 6 miljardia “vapaata pääomaa”. Pääoman siirto osin pankkien taseisiin toteutetiin fuusioimalla pankit vakuutsulaitoksiin 1.1. 2013 käyttäen vuoden 2012 tasearvoja; joka siis jätti huomioimatta lain 444/2012 vaikutuksen vakuutuslaitosten taseisiin.

Tällä toteutetulla omaisuudensiirrolla pankin Suomessa ainoina selvisivät EU-stressitesteistä.

Vaikka varastajana on “eduskunta” kyseessä siltikin on varkaus, josta jokainen hyväksynyt “kansanedustaja” on vastuussa koko henkilökohtaisella omaisuudellaan; se että on tehty PETOS eli PL 118 § 3 momentti ei asiaa miksikään muuta.

Kun tämä saatiin “onnistumaan” seuraavaksi ethtiin isompi; eli 6,6 miljardian “elvytyspaketti”; josta taas Jaana Kovonius on rikosilmoituksen tehnyt . ( virkamafia.fi ).

Nämä 2 lakia kun rikollisina puretaan Suomen tarvittavat “sopeutukset” ovat juurikin siinä !

Jakakaa siis tietoa rikollisesta PL 118 § 3 momentista kaikelle kansalle; se on purettava pikimmin Suomen pelastamiseksi.

Kimmo Leino
2 kuukautta sitten
Vastaa  Leino Kimmo

Sensuuri kovenee; ja kovenee; Vastaan sanomista näyttää olevan 2 eri versiota ! Toisessa versiossa nämäkään kirjoitukset eivät näy. Mutta nyt panttikirjakusetuksen osa 2 on laitettu vauhtiin: TE: “Yli miljoonassa suomalaiskodissa on hoitamatta uusi pakollinen velvollisuus – Voi johtaa ikäviin seurauksiin. Mutta Maanmittauslaitoksen sivujen mukaan on kuitenkin 10 vuoden siirtymäaika. Miksi siis panttikirjat myös taloyhtiöistä halutaan sähköiseen muotoon juuri nyt ?

Kansa on alkanut prosessoida mökkien ja omakotitalojen “vapaita panttikirjoja” omiin nimiinsä ja vakuudet; joita pankki ei saisi käyttää sisäänottolainojen vakuutena oikeasti poistuvat tästä arsenaalista vähä vähältä.

Lisää tarvitaan nopeasti, joten taloyhtiöiden osakekirjat ja pantit tarvitaan nopeasti pankeille.

Tämä “tarve” oikeuttaa lehdistön valehtelun kansalaisille.

Ja taaskin kirjat pitää kiikuttaa Maanmittauslaitoksen toimipisteisiin; mitään takeita et tule samaan siitä, ettei näitä papereita kahdenneta; toinen paperinen ja toinen sähköinen kirja; parhaimmillaan molemmat pankkien taseissa ?

Tässä välissä viimeinen vihreiden vääntö saada edes muutama tuhat pienyritystä konkurssiin.

Viime hallituksen viime metreillä tekemät lait : Yrityksille laki työhyvinvoinnista: voimaan 1.6. 2023 : Yrityksen on teetettävä “työhyvinvointisuunnitelma” ( mieluiten terveysjäteillä; joiden osuuksia ilmeisesti vihreät on haalinut ?).

Laskutus tästä on 5 000 – 7 000 euro 10 – 15 henkeä työllistävässä yrityksessä !

Lakiin on kirjattu mm. seuraavaa: Jos suunnitelmaa ei ole tehty ja joku työntekijä esim. hakee burnout-lomaa; yritys voi saada yhteisösakon ja työnjohtaja henkilökohtaisen sakon lain noudattamatta jättämisestä !

Mutta miksi “lehdistö” on hiljaa julkisen lain vaikutuksista ?

No jo yritykset tietävät ja toimivat yhteisösakkoja ja yritysten konkursseja ei “vihreiden” mielestä nähdä tarpeeksi ? Kaikki kun Suomessa voivat olla julkisilla töissä; vai voivatko oikeasti ?

Kimmo Leino
1 kuukausi sitten

Rikolliset laittavat lisää pötköä pesään: Satakunnan ”hyvinvointialueelle” ollaan palkkaamassa ”Joukkorokotuskoordinaattoria” ajalle 1.9. 2023 – 1.9. 2024. Siis ”pandemia” tulossa taas ?
No siltä näyttää, sillä EKP on tehnyt pankeille Suomessa ”stressitestit” olettamalla, että uusi 2 vuoden ”pandemia” iskee ?
Ja He 99 – 104 / 2022 vp mukaanhan Huoltovarmuuskeskukselle saatiin ”uusi tehtävä” eli hätä-pankkijärjestelmä; koska ”kaikkien pankkien serverit ovat maan rajojen ulkopuolella”.
Suomi siis sellaisena kuin sen tiedämme tuhotaan vuosikymmeniä sitten tehdyn SUUNNITELMAN mukaan WHO:n tiukassa ”ohjeistuksessa” . ( perustuslakimuutos 2011 vallan antamisesta WHO:lle sen ”ilmoittaman pandemian” avulla ! )
Perustuslain tarkastamiskomitean mietintö 9/2010 on todiste maan- / valtiopetoksista kansan omaisuuden haltuunottamiseksi ”pandemioiden” avulla !
Kaikki on lehdessä julkistettu 9.12. 2013 : Iltalehti :” Miljoonien rahavirrat puolueille”. ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan”. ”Rahalla on saatu omanlaista lainsäädäntöä”.
Olen seurannut kuinka muutamaa kannattajakortteja keräävää; mm. Jaana Kavonius ( virkamafia .fi ) presidenttiehdokasta ei maksetun median mukaan edes ole olemassa . ( Media ja demokratia Suomessa / kriittinen näkökulma ( tutkimus 2005 ) … ”Ratkaisevassa roolissa tässä on YLE.” ”Tärkeää on myös pienten, mutta merkittävien lehdistötukien käyttö”; lisättäköön tämä Kansalaistorilla jättämääni rikosilmoitukseen maan-/ valtiopetoksista !
Ennen ”vaaleja” WHO koittaa julistaa ”pandemian”, jotta ehdokkaat, jotka ovat huolissaan kansalaisten sananvapaudesta ja ihmisoikeuksista voidaan vaientaa !Contact Us

12
0
Kommentoi ja keskustele!x