Suomalaiset kansalaiset, järjestöt ja valtion alaiset virastot ovat antaneet Lausuntopalvelu.fi -verkkosivustolla lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Pohjois-Atlantin sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.

Lausuntokierros päättyi keskiviikkona. Lausuntoja annettiin lausuntokierroksen aikana kaikkiaan 1591 kappaletta. Vastaan Sanomat kävi lausuntomateriaalia karkealla tasolla läpi.

Havaintojemme mukaan lausunnoista valtava enemmistö, karkean luokittelun perusteella noin 1544 kappaletta on suunnattu suoraan esitystä vastaan. Niissä todetaan selvästi, että suomen ei tule liittyä Natoon tai että Suomen tulee pitää kiinni sitä erinomaisesti palvelleesta puolueettomuuspolitiikastaan ja rauhan edistämisestä.

Varauksettoman myönteisiksi tulkittavia lausuntoja havaitsimme noin 24 kappaletta. Jäljelle jäävä osa, joita emme ottaneet lukuun ovat käytännössä ministeriöiden, järjestöjen tai valtion alaisten laitosten, kuten Huoltovarmuuskeskuksen nyansseihin pureutuvia lausuntoja, joissa ei oteta kantaa puolesta tai vastaan.

Kriittisistä lausunnoissa toistuu suurelta osin myös vaatimus kansanäänestyksen järjestämistä.


Muutamia poimintoja kansalaisten lausunnoista:

“Suomi ei missään nimessä saa liittyä natoon tai koko Suomi on tuhottu, ihmisten itsenäisyys on tuhottu ja häpäisty. Tälläistä vaihtoehtoa ei pitäisi edes ajatella, mikäli meidän päättäjiä kiinnostaa oman kansan hyvinvointi!”


“Suomessa on ehdottomasti järjestettävä kansanäänestys natoon liittymisestä. Epämääräiset gallup-kyselyt, joiden raakadata salattiin, eivät täytä demokraattisen oikeusvaltion vaatimuksia. Suomen valtamedian nato-kampanja on myös ollut ala-arvoista mielipidevaikuttamista. Ihmisille ei ole tarjottu kunnollista tietoa sotilasliittoon liittymisen haitoista tai hyödyistä. On vain luotu täysin valheellinen mielikuva siitä että jos emme natoon liity Venäjä tulee ja miehittää Suomen. Koko nato-kuvio tähän mennessä on ollut suorastaan häpeällinen. Kansanedustajat käänsivät nato-asiassa takkinsa kesken kauden ja sen jälkeen kehdataan sanoa, että kyse oli kansan tahdosta. Kuka on kysynyt kansalta yhtään mitään?”


“Natojäsenyys siirtää Suomen lopullisesti Usa-johtoiseen ydinaseblokkiin. Tämä on Suomen rauhanpyrkimysten vastaista ja muodostaa Suomelle merkittävän turvallisuusuhkan.
Eduskunnan ei tule hyväksyä lausuntopyynnössä esitettyä sopimusta.”


“Katson ettei kansan tahtoa ole asiassa selvitetty. Kansan tahdon selvittämiseksi täytyy järjestää virallinen kansan äänestys vaikka eduskuntavaalien yhteyteen.”


“NATO-suunnitelmat rikkovat Pariisin rauhansopimusta, Suomen ja Venäjän välistä naapuruussopimusta vastaan. Tällaisesta hankkeesta on järjestettävä kansanäänestys.  Ehdoton EI NATOLLE.”


“Suomen kansalta pitää kysyä nato halukkuus. Reilun tuhannen ihmisen lehdistön tekemä mielipidekysely ei ole kansanäänestys.  Kansalaisaloite kansanäänestyksestä keräsi tarvittavat ja ylikin 50 000 allekirjoitusta ja tämä pitäisi ehdottomasti ottaa huomioon. Eduskuntaan äänestettyjen KANSANEDUSTAJIEN nato kanta on muuttunut, valituksitulemisen jälkeen, emme ole äänestäneet nato positiivisia edustajia päättämään Suomen itsenäisen kansan asioista.”


Suomen Nato-jäsenyys tulee heikentämään turvallisuuttamme radikaalilla tavalla. Kuten olemme nähneet Ukrainan tapauksessa, niin maan liukuminen Naton vaikutuspiiriin oli yksi merkittävä syy, miksi Venäjä ylipäätään hyökkäsi Ukrainaan. Supervaltojen turvallisuusintressit täytyy ottaa huomioon, etenkin niiden, joilla on yhteinen, pitkä raja Venäjän kanssa. Ei Yhdysvallatkaan katsoisi hyvällä, mikäli Venäjä toisi ohjuksensa sen rajan lähelle Kuubaan. Ei Venäjäkään hyväksy vastaavaa toimintaa Naton liittolaismailta. Naton jäsenyys ei tuo meille turvaa, vaan se tulee eskaloimaan aseellisen konfliktin mahdollisuutta entisestään. Elämässä täytyy panostaa rauhaan diplomatian keinoin. Heikko valtio turvautuu ulkopuolisten aseisiin, vahva valtio uskaltaa neuvotella naapurinsa kanssa erimielisyyksistään. Suomi ei saa toimia näin pelokkaasti sivuuttaen neuvottelujen mahdollisuuden. Meillä on ollut rauha maidemme välillä yli 80 vuoden ajan. Se on pitkä aika. Venäjällä ei ole mitään tarvetta loukata Suomen koskemattomuutta, ellemme itse anna siihen aihetta. Nato-jäsenyys on yksi sellainen riskitekijä. Suomi rikkoo tällä Pariisin rauhansopimusta sekä maidemme välistä naapuruussopimusta. Suomi tekee historiansa suurimman virheen, mikäli ratifioimme Nato-jäsenyyden.


“Natoon liittyminen on Suomen suurimpia VIRHEITÄ,ottakaa hyvät naiset ja herrat järki käteen ja ajatelkaa aivoillanne.
Samaa mieltä lienee oikeasti suurin osa kansasta,tähän ei vain annettu mahdollisuutta vaikuttaa. EI NATOLLE.”


“1. Natoon liittymisestä ei suoritettu kansanäänestystä!
Suomi on ainoa länsimaa, jossa on yleinen asevelvollisuus. Jos Natoon liitytään, niin asevelvollisuudesta eli asepalveluksesta, aseettomasta ja siviilipalveluksesta voidaankin nyt luopua eikä tarvitse totaalikieltäytyjiä rangaista, (joka on Euroopan ihmisoikeussopimusten vastaista). Suomalaisia ei voi kohdella eriarvoistaen, olemmehan pieni etninen vähemmistö Euroopassa.

2. Suomen puolustusvoimien vallansiirto Suomesta Naton komentokeskukseen vaatisi perustuslain säätämisjärjestyksen.

3. Pariisin rauhansopimus ja YYA-sopimus, jotka molemmat olivat esteitä Suomen liittämisessä Natoon. Nimittäin Pariisin rauhansopimuksen II Osan I luvun 3. artiklaan samoin kuin YYA-sopimuksen 4. artiklaan sisältyi ”Sitoumus olla tekemättä mitään liittoja”. Pariisin rauhansopimus on edelleen voimassa.

4. Pariisin rauhansopimuksen purkamisartikla nro 22 määrittelee, miten sopimuksen voi purkaa; kaikkien allekirjoittajavaltioiden ollessa koolla, tai Suomen ja YK:n turvallisuusneuvoston välisellä sopimuksella. Suomi ei siis voi yksipuolisesti purkaa Pariisin rauhansopimusta.

Tästä seuraa, että Suomi sopimuskumppanina on myös Natoon liittymisessä epäluotettava! Siksi en osallistu noihin asevelvollisuus- ja ns. maanpuolustusjuttuihin enää jatkossa millään tavalla.

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21891/2022″


“Tästähän piti järjestää kansanäänestys. Itse Niinistöhän aikoinaan sanonut niin Presidentti&co on nyt viemässä omin päinsä meitä natoon. Heidän pitäisi olla kansalaisilla töissä. Taitaa tulla käskyt Suomen ulkopuolelta. Tämä on jo päätetty ennalta niin kuin noi digivaluutta/id jutut/ käteisestä luopumisen. Vastustan natoon liittymistä.”


“Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21891/2022

En kannata NATOon liittymistä. Suomen tulee ehdottomasti pysyä puolueettomana maana. Presidentti vakuutti aiemmin, että asiasta pidetään kansanäänestys, mutta meidät kansalaiset petettiin sen asian suhteen. Jäsenhakemus on peruttava viipymättä.”


“Suomalaisen politiikan tavoitteena tulisi olla sodan ja sotilaallisen eskalaation täydellinen välttäminen. Hakemalla NATO:n jäseneksi Suomi provosoi naapurimaataan Venäjää ja on selvää, että NATO:n jäsenenä sotilaallisen eskalaation tapahtuminen Suomessa on todennäköisempää, kuin jos emme olisi jäseniä.”


“Luotan valtiomiestemme perinnöksi jättämään ohjenuoraan: Suomen on pysyttävä itenäisenä ja puolueettomana valtiona joka rakentaa hyvinvointinsa sivistyksen, koulutuksen ja tieteen varaan. Elinehto on pysytellä suurvaltojen kiistojen ulkopuolella ja niiden konflikteissa pyrkiä sovittelijan rooliin. Itsenäisen Suomen tärkein ja erityistä huomiota vaativa asia on hyvät ja toimivat suhteet Venäjään! Suomalaiset ovat näyttäneet että pystyvät tähän kaikkeen ja unelmasta tuli totta kun Suomesta tuli kovalla työllä hyvinvointivaltio. Nykyinen kehityksemme on päinvastainen, niin poliittisesti kuin taloudellisesti. Yhden suurvallan sotilasliittoon liittymisestä tulee Suomen historian suurin virhe, jota ei saisi tehdä.”


“Kannatan lähtökohtaisesti neutraalia rauhan linjaa, jossa Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton, enkä toistaiseksi kannata Suomen NATO-jäsenyyttä.


Jaan esim. hra Niko Kaukon näkemyksen, jossa NATO-jäsenyyden vahvistaminen vaatisi kansanäänestyksessä 2/3 kannatuksen. En jättäisi asiaa eduskunnan äänestettäväksi, jossa osoitetusti (laiton) puoluekuri ajaa jopa kansanedustajan omantunnon edelle.

Ja mitä tulee vapaaseen demokratiaan; vaadin, että mediassa varattaisiin paljon tilaa (ja mahdollisimman pitkältä ajalta ennen äänestystä) näinkin tärkeään päätökseen liittyen eritoten keskusteluohjelmien muodossa. Ja keskusteluiden luonnetta puheenvuoroineen pitäisi hallita oikeudenmukaisesti, niin että Euroopan neuvoston linjauksen mukaan, myös vähemmistö (tässä tapauksessa – provosoivasti sanoen – NATO:n kannattajat) kokisi tulleensa kuulluksi.


Nyt tilanne on niin, että enemmistö onkin hiljennetty valtaosin ja valtamedia on työntänyt NATO-myönteistä (pelko)agendaa kansalaisten kurkusta alas. Vastaväittelijöiden annetun palstatilan sijasta, heitä onkin lähinnä vain tyydytty mustamaalaamaan. Tämä ei ole miten demokratiaa tehdään. Päämäärän pitäisi olla totuus.


Jos Suomen NATO-jäsenyys ei kestäisi totuushakuista argumentaatiota, kannattaisiko meidän silti liittyä siihen?”


“EI NATOON

sillä haluan elää puolueettomassa Suomessa, joka maailman konflikteissa toimii rauhanrakentajana, kuten tähän asti.”


“Viittaan vuonna 2019 vaalikoneessa 140 kansanedustajien ilmoittamaan Natokriittiseen kantaan allianssiin liittymisessä: Kannat ovat perustavanlaatuisesti eriäviä ja ristiriitaisia tänä vuonna heidän eduskunnassa äänestämäänsä kantaan Natoon liittymisessä. Nato edellyttää liittymistä koskien, että Natoon liittymisessä on oltava kansan tuki. Koska kansan tukea ei ole selvitetty – demokratiavajaus on suuri sekä kansanvallan, että Naton periaatteiden mukaan. Kansan mielipidettä ja tahtoa ei ole selvitetty millään uskottavalla keinolla. Vaadin, että Natoasiasta järjestetään kansanäänestys. Ennen tätä äänestystä on annettava perusteellinen selvitys kaikista tekijöistä ja periaatteista mitkä liittyvät Naton toimintaan, myös suurista uhkatekijöistä kuten atomisodan mahdollisuudesta sekä siitä missä laajuudessa Suomi tulisi olemaan enemmän Naton käskyläinen kuin itsenäinen valtio. Suomen ensisijainen velvoite on puolustaa omaa maata ja kansaansa. 50 000 suomalaisen kansalaisaloite, allekirjoitus tulee huomioida painavana syynä, ettei Natoprosessi jatkuisi hätiköiden. Tästä asiasta on käytävä laajaa kansalaiskeskustelua julkisesti.”


Katkelma yhdestä lausunnosta:

“Etyjin Ukrainan erityisen tarkkailuvaltuuskunnan raporttien mukaan tulitaukorikkomukset Donetskin ja Luhanskin alueella lisääntyivät huomattavasti 15.2.2022 – 22.2.2022, joka oli noin viikkoa ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Etyj raportoi 41 räjähdystä tulitaukoalueella 15. helmikuuta. 16. helmikuuta räjähdyksiä raportoitiin 76, 17. helmikuuta 316, 18. helmikuuta 654, 19. helmikuuta 1413, 20.-21. helmikuuta yhteensä 2026 räjähdystä ja 22. helmikuuta 1481 räjähdystä. Etyjin raporteista on nähtävissä, että valtaosa tykistön räjähdyksistä tapahtui separatistien puolella tulitaukolinjaa.

Etyjin raporttien mukaan Ukraina käynnisti voimakkaan hyökkäyksen separatistialueelle viikkoa ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Näin ollen väite siitä, että Venäjä aloitti sodan Ukrainassa, on kyseenalainen. Onko Suomi liittymässä Naton jäseneksi virheellisen narratiivin seurauksena?”


“LAUSUNTO 22.11.2022

ASIA: Kurdien demokraattisen yhteisökeskuksen NCDK:n lausunto
Luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle
Pohjois-Atlantin sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

VIITE: Lausuntopyynnön diaarinumero VN/21891/2022

Kurdien demokraattinen yhteisökeskus NCDK ei kannata Suomen liittämistä sotilasliitto Natoon. Suomen ja Ruotsin tulee pysyä sotilasliitto Naton ulkopuolella. Suomen tulee harjoittaa aiempien vuosikymmenten tavoin rauhantahtoista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. On tärkeä pitää kiinni sotilaallisesta liittoutumattomuudesta. Suomen nykyinen militaristinen kehitys on käsityksemme mukaan erittäin huolestuttavaa.
Eduskunnan ei pidä hyväksyä Pohjois-Atlantin sopimusta sellaisena kuin se on muutettuna liittymispöytäkirjoilla sekä Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyssä sopimuksessa.

PERUSTELUT:

  1. Suomen tulee harjoittaa itsenäistä ulkopolitiikkaa aseistariisunnan edistämiseksi ja vähentää osaltaan maailman jakautumista toisilleen vihamielisiin leireihin.
  2. Haluamme, että Suomi ratifioi välittömästi YK:n ydinasekieltosopimuksen (21.1.2021).
  3. Sotilasliitto Nato ei turvaa Suomelle rauhaa. Nato on vuosikymmeniä käynyt sotia rikkoen YK:n peruskirjan väkivallan kieltoa. Haluamme, että Suomi pysyy erossa Naton sodista ja asevarustelukierteestä, jotka ovat tuhoisia myös ilmastolle ja ympäristölle ja johtavat pakolaiskriiseihin. Suomen tulee käyttää militarismin sijaan voimavaransa rauhan rakentamiseen, kansanterveyteen ja hyvinvoinnin rakentamiseen.
  4. Suomen tulee ryhtyä määrätietoisesti luottamusta lisääviin toimiin, jotka vähentävät suurvaltojen jännitteitä lähialueillamme. On pidättäydyttävä viholliskuvien luomisesta.
  5. Suomen isäntämaasopimus Naton kanssa on liittoutumisvapautemme vastainen, ja se tulee irtisanoa.

Kurdien demokraattinen yhteisökeskus Helsinki
Navenda civaka demokratîk a Kurd NCDK Helsinki
puolesta
Koçer Xabur”


Kommentti:

Erityisesti tavallisten kansalaisten antamat lukuisat “Ei Natolle” -ilmaukset kertovat paljon siitä, miten Suomen Nato-prosessi on edennyt. Kansan tuki on selvitetty epämääräisillä gallupeilla ja lukuisat aiemmat lupaukset kansanäänestyksen järjestämisestä on muun muassa presidentti Sauli Niinistön toimesta petetty.

Lausuntoja ovat innokkaimmin antaneet ihmiset, jotka aivan ilmeisesti kokevat, ettei heitä ole missään vaiheessa prosessia kuultu. Kansanäänestysvaatimus toistuu lausunnoissa lukuisia kertoja.

Ilmeistä on myös se, että sosiaalisessa mediassa Naton kannattajien ja Nato-mielisten trollitilien puolueettomuuden kannattajiin ja Naton vastustajiin kohdistama törkeä haukkuminen on saanut suomalaiset pitämään ajatuksensa omana tietonaan, kunnes ovat saaneet mahdollisuutensa lausua näkemyksensä lausuntopalvelun tarjoamassa “turvallisessa tilassa”, jossa vihakommentoinnille ei ole sijaa.

Nämä kansalaisten antamat lausunnot ovat sikäli jopa gallup-tutkimuksia vahvempi ilmaus, että ne ovat varmasti aitoja kansalaisten lausuntoja, sillä Lausuntopalvelussa kaikki lausunnot on annettu vahvalla tunnistautumisella.

Gallup-yritysten internetpaneeleihin voi liittyä kuka tahansa toimivalla sähköpostiosoitteella tai vaikka useammallakin. Esimerkiksi Taloustutkimuksen tutkitaan.fi -internetpaneeliin voi liittyä tekaistuin tiedoin ja pian saa jo kyselyjä sähköpostiinsa vastattavaksi.

Kuvituskuva: Kuva kieltomerkin taustalla: Jim Mattis, CC BY 2.0

Kimmo Kautio
Kirjoittanut Kimmo Kautio

Kirjoittaja on Vastaan Sanomien perustaja ja päätoimittaja.

Tilaa
Ilmoita
guest

8 Kommenttia
Sisältöpalautteet
Näytä kaikki kommentit
Sensuroimaton Totuus
Sensuroimaton Totuus
10 kuukautta sitten

Omassa mrlko laajassa tuttavapiirissäni täällä maaseudulla naton kannatus on tasan 0%. Sama koskee pakotteita jotka ovat jo nyt tehneet monen ihmisen elämästä todellista selviytymistaistelua. Energian hinta on yksinkertaisesti lähtenyt täysin käsistä ja jos varsinkin talvi-aikaan elintärkeän polttoöljyn hinta nousee hallituksen uhoaman 25-30 senttiä litralta tilanne muodostuu täysin kestämättömäksi. Kovimmilla ovat maaseudulla asuvat työssä käyvät henkilöt eivätkä maanviljelijät kuten meidän annetaan ymmärtää. Kaikki on maksettava itse -mitään pelastavaa tukijärjestelmää ei normi duunarilla ole.

Ratkaisu ei ole lisää kommunistisia tuki ym. palautusjärjestelmiä vaan halvempaa energiaa TASAPUOLISESTI ihan kaikille! Jos se vaatii hattu kourassa Moskovaan lähtemistä niin sitten sinne on perkele lähdettävä ja sillä siisti!!!

Puolueeton
Puolueeton
10 kuukautta sitten

Mahdollisesti Nato jäsenyydestä tilattiin gallup, mutta tulos oli väärä, se hylättiin ja salattiin. Sitten tehtiin uusi gallup hyvin suunnitellen ja siinä enemmistö kannatti, oliko tuo 86%. Päätös -kansanäänestys on tarpeeton-, on aivan luonnollinen ratkaisu Suomen ylimmille päättäjille. Tämä on mahdollista, kun ylin johto päättää myös perustuslain tulkinnasta. Tämän lain tulkinnan hyväksyy huonosti valittu poliisijohto ja puolustusvoimien aivopesty johto ilman pulinoita sekä rauhalliseksi tunnettu ylisuvaitsevainen kansa.

Hema
Hema
10 kuukautta sitten

Sauli Niinistö on minulle jäänyt mieleen ainoastaan rikollisesta toiminnastaan. Sen kanssa voin elää, mutta ongelmia syntyy välillemme mikäli hän ja kumppaninsa kuvittelevat voivansa uhrata meidät työnantajansa – joko pseudolääketieteen, tai – sodanlietsontaliittojen hengenvaarallisiin hankkeisiin. Minä en ole liittynyt EU:n tai EURO-valuuttaan vieläkään. Sotilasvalani vaatii minua puuttumaan vieraan vallan aseistettujen sotilaiden suomessa oleiluun, sekä puuttumaan tarvittaessa myös esimiesteni maapetoksellisiin rikoksiin. Sotilasvalan vannomisen kohdalla minulla oli mahdollisuus kieltäytyä. Samoin kuin lääkäreiden ei ole pakko allekirjoittaa hippokrateen valaa.

Se fakta, että nuo poliittiset niljakkeet joutuvat salailemaan minulta asioita ja päätöksiään, kertoo minulle kiistatta että olen oikeassa. Totuus kestää tarkastelua.

Hyvää joulunalkua kaikille, murheista huolimatta.

Sensuroimaton Totuus
Sensuroimaton Totuus
10 kuukautta sitten
Vastaa  Hema

Itselläni on 100% sama ajatus/toimintamalli. Hyvää joulunalkua myös sinne! Totuus voittaa vielä!

Tehdäänkehitysmaayhdessä
Tehdäänkehitysmaayhdessä
10 kuukautta sitten

Ei nato, ei eu , ei wef, ei yk …globalistien juonia kaikki tyyni. Paasikivi-Kekkonen linja kyllä.

Jenina Jaakola
Jenina Jaakola
10 kuukautta sitten

Jes!

Kari
Kari
9 kuukautta sitten

Tästä olisi pitänyt tehdä kansanäänestys emmekä tarvitse natoa

trackback

[…] Suomalaiset tyrmäsivät hallituksen luonnoksen lakiesityksestä Natoon liittymiseksi – Yli 15… […]Contact Us

8
0
Kommentoi ja keskustele!x